Wonen

Conflict in uw woon of werkomgeving?

Conflict met:

 • een partij over verborgen gebreken 

 • een aannemer over (ver)bouwen

 • (ver)huurder van woonruimte

 • (ver)huurder van bedrijfs-en overige ruimtes

          

Onderneem in 4 stappen actie!

1. Meldt je zaak aan via het contactformulier.
2. We bespreken jouw zaak en je ontvangt een offerte.
3. Teken de offerte en maak het factuurbedrag over.
4. Stuur de overeenkomst met je stukken op en haal je recht!


Onze diensten:


Advies 

Aan de hand van het contactformulier en de aangeleverde stukken beoordeelt onze jurist je rechtspositie en adviseert welke vervolgstappen je kunt nemen. Je ontvangt een advies waar je verder mee kan.                                                                              


Bemiddeling

Je wilt de relatie met tegenpartij, aannemer of (ver)huurder niet verstoren, een snelle afhandeling en een kostbare procedure vermijden. Met behulp van onze onafhankelijke mediator wens je het geschil op te lossen. Wij nemen contact op met de tegenpartij en stellen voor om te bemiddelen. Als deze hiermee akkoord gaat en de kosten wil delen probeert de mediator jullie tijdens een gesprek te begeleiden en te helpen een oplossing te vinden voor het geschil. Alle afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wil je niet met de tegenpartij aan tafel of is alleen telefonische bemiddeling nodig? Wij gaan het gesprek aan.


Onderhandeling

Je wilt de overeenkomst beëindigen of voortzetten onder bepaalde voorwaarden of je wilt duidelijkheid over je conflict. Je wilt een procedure voorkomen, maar je hier wel op voorbereiden. Onze jurist heeft geprobeerd om te bemiddelen, maar dit heeft helaas niets opgeleverd. We maken een plan van aanpak. Jij bepaalt hoe het contact met de tegenpartij verloopt en in drie gesprekken of briefwisselingen werkt onze jurist aan een oplossing. Er worden afspraken gemaakt en pas als jij tevreden bent worden deze in een overeenkomst vastgelegd.

 

Aansprakelijk/ingebrekestelling

Dient een partij aansprakelijk of in gebreke te worden gesteld? Onze jurist stelt de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk voor de geleden schade en verzoekt deze de schade te vergoeden.

 • Aansprakelijk/ingebrekestelling met dossier onderzoek

 

Geschillencommissie

Je bent niet tevreden over de werkzaamheden van je aannemer of klusjesman. Je hebt het advies van onze jurist ontvangen en weet welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze jurist heeft contact gezocht met de tegenpartij, maar helaas heeft de bemiddeling niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er moet een procedure worden opgestart. Onze jurist helpt je tijdens een procedure bij de geschillencommissie.

 • Laat je zaak goed voorbereiden.

 • Krijg ondersteuning tijdens een zitting.                                                                                                                                                                                                                       

 

Huurcommissie

Je hebt een geschil over de huurprijs, huurverhoging/verlaging, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen of de energieprestatievergoeding, onderhoud of woningverbetering. Je hebt het advies van onze jurist ontvangen en weet welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze jurist heeft contact gezocht met de tegenpartij, maar helaas hebben de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er moet een procedure worden opgestart. Onze jurist helpt je tijdens een procedure bij de huurcommissie.

 • Laat je zaak goed voorbereiden.

 • Krijg ondersteuning tijdens een zitting.

 

Rechtszaak

Je hebt het advies van onze jurist ontvangen en weet welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze jurist heeft contact gezocht met de tegenpartij, maar helaas hebben de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er moet een procedure worden opgestart. Onze jurist helpt je tijdens een procedure bij de kantonrechter.


De kosten die je maakt worden vaak vergoed, dus kies het wat bij je past en haal je recht!

 

Let op! Op deze aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing.                                                                            

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws
 • Partneralimentatiewijzer

  Gedagvaard? Neem zsm contact op!

  Heeft u een probleem met de overheid, een deurwaarder of incassobureau? Schakel ons in!

  Klik hier