wonen en buren

Burenoverlast

Conflict met je buren over:

- Erfgrens en erfafscheiding                                                - Recht van overpad

- Schade, aansprakelijkheid, (ver)bouwen                        - Overlast

 

Onderneem in 4 stappen actie!

1. Meldt je zaak aan via het contactformulier.
2. We bespreken jouw zaak en je ontvangt een offerte.
3. Teken de offerte en maak het factuurbedrag over.
4. Stuur de overeenkomst met je stukken op en haal je recht!


Onze diensten:


Advies 

Aan de hand van het contactformulier en de aangeleverde stukken beoordeelt onze jurist je rechtspositie en adviseert welke vervolgstappen je kunt nemen.  Je ontvangt een advies waar je verder mee kan.

 

Bemiddeling

Je wilt de relatie met je buren niet verstoren, een snelle afhandeling en een kostbare procedure vermijden. Met behulp van onze onafhankelijke mediator wens je het geschil op te lossen. Wij nemen contact op met je buren en stellen voor om te bemiddelen. Als deze hiermee akkoord gaat en de kosten wil delen probeert de mediator jullie tijdens een gesprek te begeleiden en te helpen een oplossing te vinden voor het geschil. Alle afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wil je niet met je buren aan tafel of is alleen telefonische bemiddeling nodig?  Wij nemen contact op.

 

Onderhandeling

Je wilt een procedure voorkomen, maar je hier wel op voorbereiden. Onze jurist heeft geprobeerd om te bemiddelen, maar dit heeft helaas niets opgeleverd.  We maken een plan van aanpak. Jij bepaalt hoe het contact met de buren verloopt en in drie briefwisselingen of gesprekken werkt onze jurist aan een oplossing. Er worden afspraken gemaakt en pas als jij tevreden bent worden deze in een overeenkomst vastgelegd.

 

Aansprakelijkstelling

Dienen je buren aansprakelijk te worden gesteld? Onze jurist stelt je buren schriftelijk aansprakelijk voor de geleden schade en verzoekt deze de schade te vergoeden.

  • Aansprakelijkstelling met dossier onderzoek

 

Rechtszaak

Je hebt het advies van onze jurist ontvangen en weet welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze jurist heeft contact gezocht met de tegenpartij, maar helaas hebben de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er moet een procedure tegen je buren of de woningstichting worden opgestart. Onze jurist helpt je tijdens een procedure bij de kantonrechter.


Bindend advies buren

Er is een eenvoudig geschil dat u samen met uw buren op een snelle en goedkope manier wenst op te lossen. Samen met onze adviseur bepalen jullie op wat voor manier de procedure verloopt, welke spelregels er worden gehanteerd en wat de kosten zullen zijn. Er kunnen bijvoorbeeld schriftelijke rondes worden gehouden, getuigen of deskundigen worden gehoord of u kunt de zaak mondeling toelichten. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierna beoordeelt onze adviseur uw situatie en doet, binnen een afgesproken termijn, uitspraak.


De kosten die je maakt worden vaak vergoed, dus kies wat bij je past en haal je recht!

Let op! Op deze aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing.            

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws
  • Partneralimentatiewijzer

    Gedagvaard? Neem zsm contact op!

    Heeft u een probleem met de overheid, een deurwaarder of incassobureau? Schakel ons in!

    Klik hier