aansprakelijkheid

Probleem over aansprakelijkheid?

Conflict over aansprakelijkheid

 • Bedrijfsongeval                          
 • Schade tijdens een sport of een spel
 • Medische fout
 • Schade door producten  
 • Verkeersongeval
 • Shockschade
 • Slachtoffer van een misdrijf
 • Overlijdensschade

Onderneem in 4 stappen actie!

1. Meldt je zaak aan via het contactformulier.
2. We bespreken jouw zaak en je ontvangt een offerte.
3. Teken de offerte en maak het factuurbedrag over.
4. Stuur de overeenkomst met je stukken op en haal je recht!


Onze diensten:


Advies

Aan de hand van het contactformulier en de aangeleverde stukken beoordeelt onze jurist je rechtspositie en adviseert welke vervolgstappen je kunt nemen. Je ontvangt een advies waar je verder mee kan.


Aansprakelijkstelling

Aan de hand van het advies van onze jurist heeft u besloten om de zaak door te zetten. Onze jurist stelt de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk voor de geleden schade en verzoekt deze de schade te vergoeden.

 • Aansprakelijkstelling met dossier onderzoek


Bemiddeling

Onze jurist heeft de tegenpartij aansprakelijk gesteld en deze wenst te praten over de afhandeling. Je bent genegen om met de tegenpartij te praten, het geschil snel af te handelen en een kostbare procedure vermijden. Met onze hulp wens je het geschil op te lossen. Wij nemen contact op met de tegenpartij en stellen voor om te bemiddelen. Als deze hiermee akkoord gaat en de kosten wil delen probeert de mediator een gesprek te begeleiden en jullie te helpen een oplossing te vinden voor het geschil. Alles wat binnen deze sessie wordt besproken blijft geheim en mag daarbuiten niet gebruikt worden. Alle afspraken worden in overleg vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wil je niet met de tegenpartij aan tafel of heb je alleen telefonische bemiddeling nodig? Wij nemen contact op.


Onderhandeling

Je wilt een procedure voorkomen, maar je hier wel op voorbereiden. Onze jurist heeft de tegenpartij aansprakelijk gesteld en geprobeerd om te bemiddelen, maar dit heeft helaas niets opgeleverd.  We maken een plan van aanpak. Jij bepaalt hoe het contact met de tegenpartij verloopt en in drie gesprekken of briefwisselingen werkt onze jurist aan een oplossing. Er worden afspraken gemaakt en pas als jij tevreden bent worden deze in een overeenkomst vastgelegd.


Rechtszaak

Je hebt het advies van onze jurist ontvangen en weet welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze jurist heeft contact gezocht met de tegenpartij, maar helaas hebben de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er moet een procedure worden opgestart.

 

Let op! Op deze aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws
 • Partneralimentatiewijzer

  Gedagvaard? Neem zsm contact op!

  Heeft u een probleem met de overheid, een deurwaarder of incassobureau? Schakel ons in!

  Klik hier