uitkering

Geschil over een uitkering?

Conflict met uitkeringsinstantie over:

 • Werkeloosheidswet (WW)
 • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Participatiewet (Pw)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
 • Zorgverzekeringswet (Zwv)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Ziektewet (ZW)
 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Onderneem in 4 stappen actie!

1. Meldt je zaak aan via het contactformulier.
2. We bespreken jouw zaak en je ontvangt een offerte.
3. Teken de offerte en maak het factuurbedrag over.
4. Stuur de overeenkomst met je stukken op en haal je recht!


Onze diensten:


Advies 

Aan de hand van het contactformulier en de aangeleverde stukken beoordeelt onze jurist je rechtspositie en adviseert welke vervolgstappen je kunt nemen. Je ontvangt een advies waar je verder mee kan.

 

Ondersteuning tijdens een bezwaar en beroepsprocedure

Onze jurist maakt een bezwaar/beroepschrift waarin hij aangeeft waarom je het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie. Er volgt een hoorzitting. Onze jurist ondersteunt je tijdens deze zitting. Het is ook mogelijk om alleen informatie te krijgen die je tijdens de zitting kunt gebruiken. Onze jurist praat je graag bij.

 

Laat je zaak beoordelen en ontvang een offerte op maat of kies voor een uurtarief van € 50!

 

Let op! Op deze aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws
 • Partneralimentatiewijzer

  Gedagvaard? Neem zsm contact op!

  Heeft u een probleem met de overheid, een deurwaarder of incassobureau? Schakel ons in!

  Klik hier