partneralimentatie

Wil je van je partneralimentatie af? Of wil je weten wat je moet doen om deze te behouden?

Conflict met je (ex)partner over partneralimentatie?


Onderneem in 4 stappen actie!

1. Meldt je zaak aan via het contactformulier.
2. We bespreken jouw zaak en je ontvangt een offerte.
3. Teken de offerte en maak het factuurbedrag over.
4. Stuur de overeenkomst met je stukken op en haal je recht!


Onze diensten


Advies

Aan de hand van het contactformulier en de aangeleverde stukken beoordeelt onze jurist je rechtspositie en adviseert welke vervolgstappen je kunt nemen om van je partneralimentatie af te komen. Je ontvangt een advies waar je verder mee kan.


Partneralimentatiewijzer

Wil je weten hoe je van je partneralimentatie afkomt? Of wil je weten wat je moet doen om deze te behouden? Bestel dan de partneralimentatiewijzer!

Deze wijzer geeft je inzicht in de juridische mogelijkheden om de partneralimentatie te beëindigen. De vijf vereisten van het artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek worden uitvoerig besproken en diverse uitspraken worden toegelicht. Na aankoop ben je in het bezit van meer dan honderd uitspraken en meer dan honderd bewijsmogelijkheden. Je kunt nu zelf aan de slag om bewijzen te verzamelen of je kunt bekijken of jouw situatie voldoende is om de partneralimentatie te beëindigen. Bestel hem nu voor maar € 50!

 

Vooronderzoek

Je hebt het advies van onze jurist opgevolgd en bent aan de slag gegaan om bewijzen tegen je ex-partner te verzamelen. Voordat je een dure advocaat inhuurt en een kostbare rechtszaak begint wil je weten of jouw situatie aanleiding geeft om de partneralimentatie te beëindigen. Aan de hand van de aangeleverde informatie beoordeelt onze jurist of een dergelijke zaak kans van slagen heeft.

 

Verzoek tot beëindiging partneralimentatie

Onze jurist heeft geconstateerd dat er genoeg bewijzen tegen je ex-partner zijn. Voordat je een advocaat inhuurt wil je hem/haar confronteren met de feiten en wil je een bevestiging dat hij/zij afziet van het ontvangen van partneralimentatie. Onze jurist stuurt een gemotiveerd verzoek tot beëindiging naar je ex-partner.  Met de bevestiging van je ex-partner kun je de beëindiging bij de rechtbank verzoeken. Je ex-partner zal door de bevestiging geen verweer voeren waardoor je sneller van je partneralimentatie af bent.

 

Bemiddeling

Je wilt de relatie met je ex-partner niet verstoren, maar financieel staat het water aan je lippen. Onze jurist heeft geconstateerd dat er niet genoeg bewijzen tegen je ex-partner zijn. Met behulp van onze onafhankelijke mediator wens je bekijken of je ex-partner genegen is om af te zien van partneralimentatie. Wij nemen contact op met je ex-partner en stellen voor om te bemiddelen. Als deze hiermee akkoord gaat probeert de mediator in een gesprek jullie te begeleiden en te helpen zelf een oplossing te vinden voor het geschil. We onderzoeken bijvoorbeeld of de alimentatie kan worden gewijzigd of in zijn geheel kan worden beëindigd. Indien jullie overeenstemming bereiken worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en de kosten worden gedeeld. Wil je niet met je ex-partner aan tafel of alleen telefonische bemiddeling nodig? Wij gaan het gesprek aan.

 

Let op! Op deze aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws
  • Partneralimentatiewijzer

    Gedagvaard? Neem zsm contact op!

    Heeft u een probleem met de overheid, een deurwaarder of incassobureau? Schakel ons in!

    Klik hier