Header

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkgevers verplicht om je uiterlijk een maand voor de afgesproken einddatum schriftelijk te informeren over het vervolg van het dienstverband. Wordt je arbeidsovereenkomst voortgezet of niet en zo ja, onder welke voorwaarden? Dit wordt de aanzegplicht genoemd.

Als je werkgever niet aan deze aanzegplicht voldoet, maak je aanspraak op een kaal bruto maandsalaris. Daarnaast zal de arbeidsovereenkomst worden geacht voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden te zijn voortgezet.

Als hij te laat aanzegt, dan maak je aanspraak op een bedrag naar evenredigheid van de termijn dat de werkgever te laat is. Om aan de aanzegplicht te voldoen, moet het dus gaan om een schriftelijke aanzegging. De werkgever moet bewijzen dat hij aan de aanzegplicht heeft voldaan en dat de aanzegging jou heeft bereikt. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers de aanzegging vergeten, maar dat werknemers de vergoeding niet claimen en dus geld mislopen. Dit komt door onwetendheid, maar ook doordat werknemers bang zijn om geen verlening van hun contract te krijgen. Deze angst is onterecht en kan eenvoudig worden weggenomen. Denk je recht te hebben op de aanzegvergoeding, dan dien je snel te reageren en contact met onze jurist op te nemen. Reageer je niet op tijd, dan loop je geld mis. 

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws

Laat jij geld liggen?

Indien je een tijdelijk contract van zes maanden of langer vervult zijn werkg...

Lees meer

Luidruchtige buren: je zal er maar last van hebben.

Veel mensen ervaren geluidsoverlast van hun buren. Schreeuwen, harde muziek, ...

Lees meer
Meer nieuws
  • Partneralimentatiewijzer

    Gedagvaard? Neem zsm contact op!

    Heeft u een probleem met de overheid, een deurwaarder of incassobureau? Schakel ons in!

    Klik hier